AGROSAB Sp. z o.o.

Sprzedaż maszyn i urządzeń
specjalistycznych

Dystrybutory i beczki

Przedstawiamy Państwu ofertę z naszej firmy posiadamy wyłączność na sprzedaż produktów z firmy Emiliana Serbatoi. W swej posiadamy beczki i dystrybutory na paliwo do użytku prywatnego.

Ponad 40-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie przechowywania substancji płynnych, głównie produktów naftowych, umożliwiło nam opracowanie rozwiązań i wyrobów umożliwiających usatysfakcjonowanie najróżniejszych wymagań rynku.
Dziś Emiliana Serbatoi jest pierwszym i najważniejszym przedsiębiorstwem w sektorze produkcji zbiorników i systemów przechowywania, transportu i dystrybucji paliwa oraz systemów kontroli i zarządzania dystrybucją.

Tank fuel – pojemniki – przenośne, homologowane dystrybutory oleju napędowego

Homologowane zbiorniki do napełniania paliwa o cylindrycznej, poziomej osi, pokryte warstwą środka przeciwrdzewnego i farbą w kolorze zielonym. Wyposażone w zbiornik retencyjny i ocynkowane zadaszenie ochronne.
Przenośne pojemniki-dystrybutory wyposażone są w szeroką gamę systemów dystrybucji paliw, w metalowych szafkach lub homologowanych dystrybutorach.

Systemy dystrybucji


TF/50 (przepływ 50 lt./min.) Pompa elektryczna 230/400 Volt.

TF/70 (przepływ 70 lt./min.) Pompa elektryczna 230/400 Volt.

TF/BATTERIA (przepływ 50-60 lt./min.) Pompa elektryczna 12/24 Volt.

TF/M Pompa ręczna wirowa.

TF/Cubo 50 (przepływ 50 lt./min.) Pompa elektryczna 230 Volt.

Właz ø400 mm z zamykanym na kłódkę oknem wsadowym, zawór zaporowy ładunku 90%, rurka odpowietrzająca z przerywaczem płomienia, wskaźnik poziomu.

Homologowane dystrybutory z kontrolą zarządzania


TF/GLM-C z elektroniczną głowicą MC (przepływ 70, 90 lt./min.) Homologowany dystrybutor do użytku prywatnego z wbudowaną klawiaturą i kontrolą dystrybucji (max. 50 użytkowników) przy pomocy klucza lub kodu personalnego. Silnik 230 Volt.

TF/GLM-E z elektroniczną głowicą FM (przepływ 70, 90 lt./min.) Homologowany dystrybutor do użytku prywatnego z wbudowaną klawiaturą i kontrolą dystrybucji (max. 120 użytkowników) przy pomocy klucza lub kodu personalnego. Silnik 230 Volt, drukarka, elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku.

TF/GLM-M z głowicą mechaniczną (przepływ 70, 90 lt./min.) Homologowany dystrybutor do użytku prywatnego z silnikiem 230 lub 400 Volt.

TF/Quantium z głowicą mechaniczną lub elektroniczną (przepływ 50, 80 i 130 lt./min.) Homologowany dystrybutor do użytku przemysłowego ze strukturą nośną ze stali nierdzewnej i malowanymi panelami.

Tank fuel ze 100% zbiornikiem retencyjnym – pojemniki – dystrybutory paliwa

Zbiornik pojemnik-dystrybutor paliw TANK FUEL, homologowany do 9000 litrów, wyposażony w zbiornik retencyjny ze stopniem/stopniami i platformą dostępu do włazu o pojemności nie mniejszej niż 100% całkowitej pojemności geometrycznej.

ES PUMP – homologowane dystrybutory oleju napędowego do użytku prywatnego

Homologowane dystrybutory oleju napędowego zarówno do zbiorników podziemnych jak i naziemnych, wyposażone w głowicę mechaniczną lub elektroniczną.

Charakterystyka ogólna:
  • Wirnikowa, samozasysająca pompa łopatkowa, przepływ 70 i 90 lt./min. (wyposażona w moduł obejściowy i filtr siatkowy na dopływie)
  • Silnik indukcyjny z osłoną termiczną.
  • Olejomierz do użytku prywatnego
  • Filtr oddzielający wodę (2 filtry w modelu GLM-100 przepływ 90 lt./min.)
  • Automatyczny pistolet z obrotowym przyłączem i 4 mt. przewodu dystrybucyjnego.

Model GLM–M Głowica Mechaniczna
Możliwość wyposażenia w PULSER: emitor impulsów do łączenia w systemy zarządzania kontrolą dystrybucji.
Silnik pompy 230 lub 400 V.

Model GLM–C Głowica elektroniczna MC
Wyposażony w centralkę elektroniczną (MC), wyłącznie do użytku upoważnionego personelu (max 50 kodów użytkownika), z pamięcią lokalną ostatnich 200 dystrybucji, umożliwiający monitoring i kontrolę wydanych litrów.
Silnik pompy 230 V.

Model GLM–E Głowica elektroniczna FM
Wyposażony w centralkę elektroniczną (FM), wyłącznie do użytku upoważnionego personelu (max 120 użytkowników), z pamięcią lokalną ostatnich 200 dystrybucji, umożliwiający monitoring i kontrolę wydanych litrów.
Silnik pompy 230 V.
Drukarka lokalna z wydawaniem kwitu i elektronicznym wskaźnikiem poziomu paliwa w zbiorniku w standardzie.
Filtr oddzielający wodę w standardzie we wszystkich modelach.

CVTV – zintegrowany system kontroli i dystrybucji
Dystrybutor oleju napędowego, homologowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, połączony z systemem kontroli Amico 2002.
Do użytku prywatnego.

GAMBA FIMAC
Dystrybutor paliwa do użytku przemysłowego.
Dystrybutor przemysłowy ze strukturą samonośną i panelami ze stali nierdzewnej. Kompaktowy zespół pomiarowy złożony z:
  • Układu hydraulicznego FIMAC, zatwierdzonego na poziomie metrycznym i posiadającego homologację EWG.
  • Głowicy mechanicznej lub elektronicznej.

Systemy kontroli dystrybucji

Kompletne i ekonomiczne systemy do zarządzania dystrybucją paliwa do pojazdów firmowych. Pewne i bezpieczne rozwiązania, automatyczne, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

AMICO 2002 (Posiadający homologację MSW)
Amico 2002 CARD i TAG są dostępne w wersjach: podstawowej, kablowej i On-line.


Amico 2002 CARD, klasyczny, niezawodny system, wyposażony w kartę microchipową.

AMICO 2002 TAG, z kluczem dostępu do systemu, który posiada kartę chipową programowalną zdalnie, za pomocą fal radiomagnetycznych, której odczyt i kodowanie następuje poprzez zbliżenie do czytnika, gwarantując optymalne funkcjonowanie również w bardzo brudnym i zapylonym środowisku.

EMILTOUCH® (Posiadający homologację MSW)
System zarządzania dystrybucją i monitoringu tankowania. Oparty na systemie operacyjnym Windows, złożonym ze zintegrowanego modułu typu touch-screen z 8" wyświetlaczem, czytnikiem odległości TAG, modułem GPRS, kartą I/0 i modułem zasilającym.
System przystosowany jest do połączeń LAN, GPRS oraz do ściągania danych przy użyciu TAG.

Elektroniczny system monitorowania poziomów

ES-LEVEL Magnetostrykcyjny wskaźnik poziomu
Nowoczesny, wielofunkcyjny, wysokoprecyzyjny wskaźnik poziomu, który umożliwia monitorowanie i odczyt poziomu cieczy w zbiornikach zarówno lokalnie, przy pomocy odpowiedniego wyświetlacza umieszczonego na zbiorniku, jak i na odległość, umożliwiając oddalenie informacji za pomocą kabla lub modemu GPRS. Główne przekazywane informacje to: godzina i data, w której została odnotowana zmiana, poziom w litrach, poziom w centymetrach, obecność wody, temperatura produktu, itp. Sonda może również zastąpić inne, będące w użyciu, mechaniczne i elektryczne wskaźniki poziomu oraz nadaje się do montażu zarówno na zbiornikach podziemnych jak i naziemnych.

GE TANK
MINI GE TANK
Zbiorniki naziemne do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego do zespołów prądnicowych i instalacji grzewczych. Wyposażone w odpowiednie przyłącza do zasysania i zwrotu.
Dostępne pojemności: 490, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 7.000 i 9.000 lt. (Na życzenie oferujemy większe pojemności).

TRASPO® - zbiorniki homologowane – metalowe pojemniki średniej wielkości do transportu paliwa (GIR)

TRASPO®: zbiornik posiadający homologację Ministerstwa Transportu, spełniający wymagania ADR/RID. oznakowany UN. TRASPO® zbudowany jest ze stali niestopowej z zewnętrzną ramą ochronną. Zbiorniki o osi cylindrycznej poziomej (Mod. 380-620-910) i pionowej (Mod. 250-450), piaskowane, malowane piecowo i proszkowo elektrostatycznie. TRASPO® może być wyposażony w ręczny układ przepompowywania lub w pompę elektryczną 35-40 lub 55-60 lt./min., 12 ÷ 24 V. c.c., umieszczone w metalowej szafce malowanej piecowo, z zamknięciem na klucz. Pistolet blokowany ręcznie lub automatycznie, 5mt. przewód z gumy carbopress, paliwomierz do użytku prywatnego.

TRASPO® INOX – zbiorniki-homologowane pojemniki średniej wielkości ze stali nierdzewnej do transportu benzyny i paliw avio (GIR)

TRASPO® INOXjest metalowym pojemnikiem ze stali INOX (AISI 304) do transportu niebezpiecznych materii płynnych klasy ADR 3 - 5.1 - 6.1 - 8 - 9 G.I. (Grupy pakowania) II i III (GIR), certyfikowanym i zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu, posiadającym oznakowanie UN zgodne z dyrektywami ADR.

EMILCUBE – metalowy, modułowy zbiornik o całkowitej retencji, homologowany do transportu paliwa zgodnie z zasadami adr (GIR)

Metalowy zbiornik o całkowitej retencji, modułowy o pełnej pojemności, posiadający homologację Ministerstwa Transportu dla paliw płynnych klasy 3 UN 1202, zgodnie z zasadami ADR, oznakowany UN.
Zbiornik sześcienny o pojemności 950 lt, wykonany ze stali niestopowej, spawany szczelnie, piaskowany i malowany proszkowo, wyposażony w przegrodę zapobiegającą kołysaniu się cieczy w zbiorniku, umieszczony w pojemniku metalowym o funkcji basenu retencyjnego 110% o podwójnym zamknięciu na kłódkę.

HIPPOTANK – homologowany pojemnik polietylenowy do transportu paliwa (GIR) zgodny z zasadami ADR

HIPPOTANK® jest nowym polietylenowym zbiornikiem (GIR) do transportu paliwa, posiadającym homologację Ministerstwa Transportu, zgodnie z zasadami ADR, oznaczonym UN. Lekki, przeźroczysty i kompaktowy, HIPPOTANK® posiada pojemność 960 litrów i wyposażony jest w homologowany zespół dystrybucji.

Zbiorniki wewnętrzne

Zbiorniki wewnętrzne o pojedynczej lub podwójnej ściance, wykonane zgodnie z przepisami prawa, o osi poziomej, cylindryczne, wykonane z blachy stalowej pierwszego gatunku, przeznaczone do przechowywania produktów paliwowych i przeciwpożarowych rezerw wodnych.
Dostępne pojemności: od 1 do 60 m³.
Wykończenie zewnętrzne: endopren, włókno szklane lub farba epoksydowo-bitumiczna.

Ekologiczne zbiorniki do składowania zużytych olejów

QUOIL

QUIOIL (dostępne pojemności 300 i 500 litrów). Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości formowanego rotacyjnie. Złożony z dwóch pojemników, wyposażony w przechylną pokrywę, pojemnik do obciekania filtrów, wskaźnik poziomu, otwór do zasysania oleju z gwintowaną pokrywą i czujkę sygnalizacji wycieków.

SE TANK

Zgodny z załącznikiem C Rozporządzenia z 16 maja 1996 Nr 392. Charakterystyka: zbudowany ze stali niestopowej S 235 JR UNI EN 10025 – zewnętrznie malowany, poddany próbie szczelności przy ciśnieniu 1 bar, wyposażony w zbiornik retencyjny 100% pojemności zbiornika. Właz Ø 400 – ładowność 8” – aluminiowe zamknięcie. Rurka odpowietrzająca zgodna z węglem aktywnym. Wskaźnik poziomu.

SE

SE – Pojemność 700, 1100, 1500 i 2200 litrów.
Zbiorniki poziome, metalowe ze stali niestopowej, malowane.
Wyposażone we właz Ø 400 z pokrywą na zawiasach i zamykaną na kłódkę, wewnętrzny pojemnik obciekania filtrów, zbiornik retencyjny.

Wyspy ekologiczne – do przechowywania i składowania oleju smarnego i oleju zużytego

Wyspy ekologiczne do przechowywania/składowania olejów smarnych, olejów zużytych, substancji zanieczyszczających i palnych. Charakterystyka ogólna: drzwi skrzydłowe z klamką i zamknięciem na klucz. Kratka wentylacyjna. Zbiornik retencyjny z cynkowaną, kratowaną platformą. Ściany boczne i pokrycie z cynkowanej blachy z rurami spustowymi..

Szafy do przechowywania produktów fotosanitarnych


SECURFITO
Szafa zgodna z przepisami prawa w zakresie przechowywania produktów fitosanitarnych i pestycydów.
Do użytku wewnętrznego.

Pojemnik uszczelniony
Pojemnik zgodny z przepisami prawa do przechowywania produktów fitosanitarnych i pestycydów. Do użytku zewnętrznego.

OIL FUEL CONTAINER homologowane pojemniki do przechowywania i dystrybucji paliw i środków smarnych

Dostępne w wersji dwukomorowej – paliwa i środki smarne, wyposażone w podwójne drzwi wejściowe, po obu stronach lub jednokomorowe – paliwo – wyposażony w podwójne drzwi wejściowe po jednej stronie.
Otwór inspekcyjny zamykany na kłódkę, drzwi wejściowe zamykane na kłódkę z kratą wentylacyjną chroniącą przed deszczem i ingerencją.
Instalacja elektryczna zgodna z normami CEI, zbudowana z instalacji oświetleniowej do oświetlania komór wewnętrznych oraz z instalacji zasilającej zespół pompy znajdujący się w zbiorniku (pojemnik-dystrybutor TANK FUEL).

Zbiorniki ze stali nierdzewnej

Przeznaczone do przechowywania każdego rodzaju płynu, głównie produktów enologicznych i żywnościowych.
Wykonane ze stali INOX AISI 304 lub 316, cylindryczne, o osi pionowej lub poziomej.
Projektujemy i realizujemy zbiorniki na wymiar w zależności od potrzeb klienta.

Zbiorniki polietylenowe na wodę polietylen liniowy, nietoksyczny, wysokiej gęstości


Zbiornik przeznaczony do składowania wody pitnej do użytku cywilnego, rezerw wody do użytku przemysłowego i do systemów przeciwpożarowych, wód deszczowych i odpływowych.
Wyposażone w górny otwór zamykany śrubowo.

Zbiorniki naziemne
Cylindryczny poziomy, cylindryczny pionowy, sześcienny, itp. (pojemność od 100 do 16.000 litrów).
BUNKER (pojemność od 500 do 10000 litrów).
LOMBRICO Zbiorniki modułowe (pojemność od 15000 do 50000 litrów).

Certyfikat jakości

Od 2002 wyróżniającą cechą Emiliana Serbatoi jest jakość oferowanych produktów i usług, której poświęcony jest cały sektor organizacji przedsiębiorstwa, dążąc do stałego monitorowania parametrów zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie produkcji, pomocy technicznej, sprzedaży, logistyki i dystrybucji.
System jakości Emiliana Serbatoi posiada certyfikat TÜV zgodny z normą UNI EN ISO 9001:2000, potwierdzający osiągnięcie ważnego celu zarówno w zakresie organizacji przedsiębiorstwa jak i w procesach produkcji, gwarantując stałą kontrolę i wysoką jakość produktów.

Koszty transportu

Do ceny każdego zbiornika doliczany jest koszt transportu.

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij poniższy formularz.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.