AGROSAB Sp. z o.o.

Sprzedaż maszyn i urządzeń
specjalistycznych

Plantatorzy tytoniu

AGROSAB Sp. z o.o. nawiąże współpracę z plantatorami produkującymi bardzo dobrą jakość tytoniu VIRGINIA

 • gwarantujemy najwyższe ceny w Polsce
 • kontraktujemy tytoń suchy do 16% wilgotności w klasach 1-3, gdzie wszystkie klasy podlegają dopłatom do jakości
 • w tym roku po raz pierwszy kontraktujemy tytoń mokry do 19% wilgotności w klasach 1-6, gdzie klasy 1-3 podlegają dopłacie do jakości
 • zabezpieczamy nasiona odmian niemieckich i polskich
 • zapewniamy terminową zapłatę za tytoń oraz terminowe odbiory

Kontraktujemy w godzinach 8-14

Zapraszamy do biuro firmy:
Łukowa 62, 23-412 Łukowa
województwo lubelskie
(naprzeciwko sklepu Delikatesy Centrum)

Telefon kontaktowy:
Prezes Józef Grzyb 509 750 282
Marek Pawłowski 724 870 703

e-mail: info@agrosab.eu

 

Do firmy AGROSAB Sp. z o.o.
kontraktacje mogą zawierać plantatorzy tytoniu będący w grupach: Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu w Łukowej
Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Leżajsku
Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol-Tabac w Biłgoraju
Lubelski Tytoń w Lublinie

Zapraszamy do zgłaszania się do biur wyżej wymienionych grup celem podjęcia kontraktacji lub bezpośrednio do biura AGROSAB Sp. z o.o. Łukowa 62

Plantatorów indywidualnych zapraszamy
do biura AGROSAB Sp. z o.o.

Zasady klasyfikacji i wymagania jakościowe dla tytoniu Virginia ze zbiorów w roku uprawy 2017 firmy AGROSAB Sp. z o.o. dla plantatorów indywidualnych
Klasa Poziom liści Charakterystyka liści Zabarwienie i długość liści Dopuszczalne wady Dopuszczalna wilgotność w % Cena netto PLN/kg
Uszkodzenia mechaniczne Wady wynikające z chorób
1 X - nadspodaki
C- środkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych, liście dłuższcze niż 30 cm. Bez liści szarych. Do 5% Do 0% 16% 14,40
2a X - nadspodaki
C - środkowe
B - podwierzchołkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 10% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości. Bez liści szarych. Do 10% Do 5% 16% 11,80
2b X - nadspodaki
C - środkowe
B - podwierzchołkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 30% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Do 20% Do 10% 16% 9,40
1a X - nadspodaki
C - środkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych, liście dłuższcze niż 30 cm. Bez liści szarych. Do 5% Do 0% 19% 13,60
2 X - nadspodaki
C - środkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 10% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości. Bez liści szarych. Do 10% Do 5% 19% 11,00
3 X - nadspodaki
C - środkowe
B - podwierzchołkowe
Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 30% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości. Bez liści szarych. Do 20% Do 10% 19% 9,00
3a X - nadspodaki
C - środkowe
B - podwierzchołkowe
Liście dojrzałe, lekko przejrzałe cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 40% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości. Bez liści szarych. Do 20% Do 10% 19% 7,00
4 X - nadspodaki
C - środkowe
B - podwierzchołkowe
Dojrzałe, lekko przejrzałe i lekko niedojrzałe
Blaszka cienka do średniomięsistej
Struktura otwarta do zwięzłej
Liście bladożółte, żółte jasnopomarańczowe z dopuszczalnym jasnobrunatnym zabarwieniem do 60% blaszki, - jasnoczerwone wynikające z uszkodzeń w procesie suszenia do 30% blaszki liścia. Bez liści szarych. Do 30% Do 20% 19% 6,10
4a Wszystkie piętra z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów Dojrzałe i lekko niedojrzałe i lekko niedojrzałe
Blaszka cienka do średniomięsistej
Struktura otwarta do zwięzłej
Liście bladożółte, żółte jasnopomarańczowe z dopuszczalnym brunatnym zabarwieniem do 60% blaszki. Liście z seledynowym zabarwieniem do 10% blaszki przy nerwie.. Do 30% Do 20% 19% 4,00
5 Wszystkie piętra z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów Mniej dojrzałe do przejrzałych
Struktura otwarta do zamkniętej
Liście żółte, bladożółte o strukturze papierowej, jasnopomarańczowe, jasnobrunatne z dopuszczalnym zabarwieniem brunatnym do 80% blaszki i zabarwieniem seledynowym do 20% blaszki i przypalone do 20% blaszki. Do 30% Do 20% 19% 3,00
5a Wszystkie piętra z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów Mniej dojrzałe do przejrzałych
Struktura otwarta do zamkniętej
Części liścia dojrzałe, cienkie do średniomięsiste o elastycznej strukturze
Liście elastyczne o zabarwieniu jasnobrunatnym, brunatnym do 100% blaszki Do 50% Do 30% 19% 2,00
Części liścia klas 1,2,3, belowane liście oddzielnie, części liścia oddzielnie - -
6 Wszystkie piętra z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów Struktura otwarta do zamkniętej
Przypalone, kruche, nieoleiste
Pozostałe liście i części liści z wyjątkiem liści nieużytecznych Do 50% Do 30% 19% 1,50

Ceny za jeden kilogram nie zawierają podatku VAT. Warunki:

 1. Waga tytoniu dostarczanego przez plantatora jest podawana w zaokrągleniu w pełnym kilogramie.
 2. Luźne liście - niepapuszowane, w belach o wadze do 30 kg i rozmiarze 60 cm × 60 cm.
 3. Tytoń o zróżnicowanej jakościu skupowany jest jako bele z najniższej klasy towaru.
 4. Dopuszczalne zanieczyszczenie piachem - do 3%.
 5. Do wiązania i oznakowywania beli nie używać sznurków i innych materiałów z tworzywa sztucznego. Tytoń nie może zawierać żadnych organicznych ani syntetycznych zanieczyszczeń.
 6. Wykupowi nie podlegają liście tytoniu: zaatakowane przez pleśń lub zgniliznę twardzikową, zbutwiałe, zmurszałe, zgniłe, przemarznięte lub zaparzone o obcym zapachu (dym, obora, stęchlizna).
 7. Nie dopuszcza się w tytoniu obecności ciał obcych typu: styropian, słoma, kapsle itp.

Umowy zawieramy z plantatorami będącymi w grupach:
Okręgowy Związek Plantatorów w Leżajsku
Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol-Tabac w Biłgoraju
Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu w Łukowej

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij poniższy formularz.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.